Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Dzień Kobiet

Druga usługa 50% taniej z okazji Dnia Kobiet

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Dzień Kobiet” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549,
  której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Salonów. („Klient”).

 

§2

 1. W ramach Promocji Klientowi przysługuje rabat 50% na drugą zakupioną przez niego usługę (“Rabat”) podczas jednej wizyty w Salonie.
 2. Rabat naliczany jest od ceny usługi tańszej.
 3. Mechanizm Promocji obowiązuje przy wielokrotności zakupionych usług, tj. na przykład w przypadku skorzystania przez Klienta z czterech usług – rabat naliczany jest od dwóch najtańszych usług, sześciu usług – rabat naliczany jest od trzech najtańszych usług, itd.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie usług (nie obejmuje towarów oraz Karty Eyebar).
 5. Rabat naliczany jest od cen regularnych, a jeśli Klient jest posiadaczem ważnej Karty Eyebar, Rabat naliczany jest od cen określonych w cenniku jako „cena z Kartą Eyebar”.
 6. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, w szczególności nie łączy się z promocją “Voucher -30%”.

 

§3

 1. Promocja obowiązuje w dniu 8 marca 2019r.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania Promocji.

 

§4

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 4 marca 2019r.
 2. Klient akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem warunków Promocji.