Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Eyebar Glamour Days (makijaż)

Makijaż dzienny od poniedziałku do piątku, w godzinach 13-16 za 1 zł

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Eyebar Glamour Days” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 255/78, 02-740 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).

 

§2

 1. Promocja obowiązuje w okresie 1-31 marca 2017r.
 2. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient Salonu.

 

§3

 1. W ramach Promocji klient może skorzystać z usługi polegającej na wykonaniu makijażu dziennego („Usługa”) za cenę 1 zł.
 2. Usługa wykonywana jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 13-16.
 3. Wykonywanie pierwszej usługi promocyjnej rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 13, a ostatniej nie później niż o godzinie 15:30.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo niewykonania usługi promocyjnej, jeśli czas jej wykonania wykraczałby poza ramy czasowe opisane w par.3, pkt 2.
 5. Usługa nie jest objęta możliwością wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej eyebar.pl („Serwis”).
 6. Klientom korzystającym z pozostałych usług dostępnych w Salonie, którzy zarezerwowali termin swojej wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem Serwisu przysługuje pierwszeństwo obsługi.

 

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 marca 2017r.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.