Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Eyebar Koneser – druga usługa za 1 zł

W Eyebar Koneser dla posiadaczek voucherów druga usługa za symboliczną złotówkę

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Eyebar Koneser – druga usługa za 1 zł” („Program”).
 2. Organizatorem Programu jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest w salonie prowadzonym przez Spółkę pod marką Eyebar w Warszawie, plac Konesera 10a („Salon”).
 4. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Promocji jest drukowany dokument przekazywany klientom podczas oficjalnego otwarcia Salonu („Voucher Open Day Koneser”) lub przekazywany pracownikom firm, których biura mieszczą się w obrębie Centrum Praskim Koneser („Voucher Biuro Koneser”).

 

§2

 1. W ramach Promocji klientowi przysługuje możliwość zakupu drugiej usługi za 1 zł („Usługa”) podczas jednej wizyty w Salonie.
 2. Promocja obejmuje Usługę dowolnie wybraną z oferty Spółki z tym jednak zastrzeżeniem, że musi być ona tańsza niż pierwsza usługa.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie usług (nie obejmuje towarów oraz Karty Eyebar).
 4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, w szczególności nie łączy się z promocją “Voucher -30%”.

 

§3

 1. Promocja obowiązuje w okresach zgodnych z ważnością Voucherów.
 2. Voucher Open Day Koneser jest ważny do 31 października 2019r., a Voucher Biuro Koneser do 30 listopada 2019r.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania Promocji.

 

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 12 września 2019r.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz ze skorzystaniem z Promocji.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.