Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Eyebar No. 5

Skompletuj 5 różnych usług – odbierz zniżkę 50 zł

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Eyebar No. 5” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Promocji jest drukowany dokument promocyjny „Karta Eyebar  No. 5” („Karta”).

 

§2

 1. Każdy Klient Eyebar wyrażający zainteresowanie uczestnictwem w Promocji („Uczestnik”) jest uprawniony do otrzymania Karty.
 2. Karta jest przekazywana Uczestnikowi osobiście w salonie Eyebar.
 3. Karta jest imienna. Imię i nazwisko Uczestnika oraz data ważności Karty są zapisywane przez Stylistkę na Karcie w momencie jej wydania.
 4. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi zebrać na Karcie pięć pieczątek i podpisów pracownika Eyebar.
 5. Podpis i pieczątkę otrzymuje się za wykonanie dowolnej usługi z następujących:
  • Eyebar System
  • Laminowanie,Lifting lub Botoks Rzęs 
  • Manicure lub pedicure
  • Makijaż
  • Fryzura
 6. Aby zebrać komplet pieczątek i podpisów wraz z data wykonania usługi Uczestnik musi wykonać wszystkie usługi wymienione w pkt. 5 w ciągu miesiącaod wydania Karty. 
 7. Zebranie kompletu pieczątek i podpisów na jednej Karcie uprawnia Uczestnika do uzyskania upustu w wysokości 50 zł na usługi wykonane podczas kolejnej wizyty.
 8. Wizyta musi mieć miejsce w ciągu 21 dni licząc od daty zakończenia ważności Karty.
 9. Karta, któraupoważnia Uczestnika do skorzystania z Promocji pozostaje w salonie Eyebar i będzie przechowywana przez 14 dni, a następnie zniszczona. 
 10. Upust cenowy wynikający z Promocji nie sumuje się z innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi
  w salonach Eyebar z wyjątkiem Cennika z Kartą Eyebar. 

 

 §3

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest udostępnienie Spółce przez Uczestnika danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Promocji oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Prawa przysługujące właścicielowi Karty nie mogą być przez niego zbywane na rzecz osób trzecich.

 

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 16 października 2017r.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem Karty.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.