Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Eyebar Przyjaciółki

Zniżka na manicure lub pedicure dla Twojej przyjaciółki… i zniżka dla Ciebie

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Eyebar Przyjaciółki” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Promocji jest drukowany dokument promocyjny „Voucher Eyebar Przyjaciółki” („Voucher”).

 

§2

 1. Klient, który okresie trwania Promocji skorzystał z usługi manicure lub pedicure w Eyebar („Usługa”) otrzymuje Voucher.
 2. Imię i nazwisko Klienta jest zapisywane na Voucherze w przeznaczonym do tego miejscu.
 3. Klient może przekazać Voucher innej osobie zainteresowanej wykonaniem Usługi („Uczestnik”). Voucher uprawnia Uczestnika do uzyskania jednorazowego upustu w wysokości 20 zł na wykonanie Usługi.
 4. W przypadku skorzystania z Promocji przez Uczestnika, Klient także uzyskuje prawo do uzyskania jednorazowego upustu w wysokości 20 zł na Usługę podczas kolejnej wizyty.
 5. Imię i nazwisko Uczestnika jest zapisywane na Voucherze w przeznaczonym do tego miejscu oraz na dedykowanej liście. Wpis na Voucherze potwierdzany jest pieczątką.
 6. Uczestnik, który skorzystał z Promocji, może przekazać Voucher innej osobie zainteresowanej wykonaniem Usługi („Kolejny Uczestnik”).
 7. Voucher uprawnia Kolejnego Uczestnika do uzyskania jednorazowego upustu w wysokości 20 zł na wykonanie Usługi.
 8. W przypadku skorzystania z Promocji przez Kolejnego Uczestnika, Uczestnik także uzyskuje prawo do uzyskania jednorazowego upustu w wysokości 20 zł na Usługę podczas kolejnej wizyty.
 9. Liczba Uczestników mogących skorzystać z Promocji na podstawie jednego Vouchera ograniczona jest liczbą miejsc przeznaczonych do wpisywania ich danych.
 10. Voucher, który nie ma miejsca na uzupełnienie danych kolejnego Uczestnika, pozostaje w salonie Eyebar i będzie przechowywany przez 14 dni, a następnie zniszczony.
 11. Upusty cenowe wynikające z Promocji nie sumują się z innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w salonach Eyebar. W przypadku zakupu Karty Eyebar w trakcie wizyty, podczas której wykonywana jest Usługa, upust naliczany jest od cen określonych w cenniku jako „cena z kartą”.

 

§3

 1. Uczestnikiem może zostać każda osoba, która do dnia skorzystania z Promocji nie posiadała Karty Eyebar.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest udostępnienie Spółce przez Klienta danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient i Uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Promocji oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 4. Prawa przysługujące właścicielowi Vouchera nie mogą być przez niego zbywane na rzecz osób trzecich.

 

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 16 października 2017r.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem Vouchera.
 4. Promocja ulega zakończeniu dnia 28 lutego 2018r. W tym terminie wszystkie Vouchery i wynikające z nich uprawnienia tracą swoją ważność.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.