Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Gift Card 2022

Rabat 20% w styczniu 2022r.

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Gift Card” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Salonów. („Klient”).

§2

 1. W ramach Promocji Klient, który skorzysta z dowolnej usługi w Salonie w grudniu 2021r., otrzymuje każdorazowo jedną kartę o nazwie Gift Card („Karta”).
 2. Karta upoważnia Klienta do jednorazowego skorzystania z 20% rabatu na usługi zakupione w Salonach („Rabat”).
 3. Rabat obejmuje usługi, z których Klient skorzysta podczas jednej wizyty w Salonie w styczniu 2022r.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie usług (nie obejmuje towarów oraz Karty Eyebar).
 5. Rabat naliczany jest zarówno od cen regularnych jak i od cen dla Klientów posiadających Kartę Eyebar.

§3

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany okresu obowiązywania Promocji.

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 grudnia 2021r.
 3. Klient akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem warunków Promocji.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.