Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Gift Card

Rabat do 30% w styczniu 2020r.

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Gift Card” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Salonów. („Klient”).

 

§2

 1. W ramach Promocji Klient, który skorzysta z dowolnej usługi w Salonie w grudniu 2019 otrzymuje każdorazowo jedną kartę o nazwie Gift Card („Karta”).
 2. Karta upoważnia Klienta do jednorazowego skorzystania z obniżki cen na usługi zakupione w Salonach („Rabat”).
 3. Rabat obejmuje usługi, z których Klient skorzysta podczas jednej wizyty w Salonie w styczniu 2020r.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie usług (nie obejmuje towarów oraz Karty Eyebar).
 5. Rabat naliczany jest zarówno od cen regularnych jak i od cen dla Klientów posiadających Kartę Eyebar.
 6. Klient korzystający z Promocji uzyskuje: 10% rabatu na pierwszą zakupioną usługę, 20% rabatu na drugą, kolejną zakupioną podczas tej samej wizyty usługę i 30% rabatu na trzecią, kolejną zakupioną podczas tej samej wizyty usługę.
 7. W przypadku skorzystania z dwóch usług, Rabat 20% naliczany jest ceny od tańszej z usług. W przypadku skorzystania z trzech usług, Rabat 30% dotyczy ceny usługi najtańszej, a Rabat 10% dotyczy ceny usługi najdroższej.
 8. Rabat nie przysługuje na zakupioną czwartą i kolejne usługi. Rabat naliczany jest od cen 3 najtańszych usług ze wszystkich kupionych podczas jednej wizyty.

 

§3

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany okresu obowiązywania Promocji.

 

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 2 grudnia 2019r.
 3. Klient akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem warunków Promocji.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.