Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Oferta promocyjna Netia

Druga usługa 50% taniej dla pracowników Netia S.A.

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Eyebar – oferta promocyjna Netia” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Promocja jest dostępna dla pracowników firmy Netia S.A. („Pracownik”).
 5. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Promocji jest identyfikator imienny pracownika firmy Netia S.A.
 6. W przypadku braku imiennego identyfikatora konieczne jest podanie przez Pracownika hasła „Netia”.

 

§2

 1. W ramach Promocji, Pracownikowi przysługuje rabat 50% na drugą zakupioną przez niego usługę (“Rabat”) podczas jednej wizyty w Salonie.
 2. Rabat naliczany jest od ceny usługi tańszej.
 3. Mechanizm Promocji obowiązuje przy wielokrotności zakupionych usług, tj. na przykład w przypadku skorzystania przez Pracownika z czterech usług – rabat naliczany jest od dwóch najtańszych usług, sześciu usług – rabat naliczany jest od trzech najtańszych usług, itd.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie usług (nie obejmuje towarów oraz Karty Eyebar).
 5. Rabat naliczany jest od cen regularnych.
 6. Jeśli Pracownik jest posiadaczem ważnej Karty Eyebar, Rabat naliczany jest od cen określonych w cenniku jako „cena z Kartą Eyebar”.
 7. Promocja nie łączy się z innymi, w szczególności nie łączy się z promocją “Voucher -30%”.

 

§3

 1. Promocja obowiązuje w okresie od 1 lutego do 30 marca 2019r.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania Promocji.

 

§4

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 lutego 2019r.
 2. Pracownik akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem warunków Promocji.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.