Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Perfect manicure & pedicure

IBX System do manicure i Callus Peel do pedicure. Za mani i pedi podczas jednej wizyty dodatkowo prezent.

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Perfect Manicure & Pedicure” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Salonów („Klient”), którzy podczas wizyty w Salonie okażą wiadomość email lub wiadomość SMS z informacją o Promocji.

 

§2

 1. W ramach Promocji Klient, który skorzysta z dowolnej usługi manicure otrzymuje usługę IBX System za cenę 0,01 zł.
 2. Klient, który skorzysta z dowolnej usługi Pedicure otrzymuje usługę Callus Peel za 0,01 zł.
 3. Klient, który skorzysta podczas jednej wizyty z dowolnej usługi manicure i dowolnej usługi pedicure dodatkowo otrzymuje w cenie wykonanych usług upominek („Upominek”).
 4. W ramach Upominku Klient może otrzymać jeden z wymienionych produktów: OPI Pro Spa – zaawansowane rękawice zmiękczające, OPI Treatment Socks – maseczka do stóp, VOESH Mani In A Box Waterless 3 STEP, VOESH Pedi In A Box lub apaszkę marki ZAQUAD.
 5. Upominki przekazywane są Klientom do wyczerpania zapasów.

 

§3

 1. Promocja obowiązuje w dniach 1-14.06.2020 roku.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany okresu obowiązywania Promocji.

 

§4

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2020r.
 2. Klient akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem warunków Promocji.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.