Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Social Media

10% rabatu od cen regularnych dla fanów Eyebar na Facebooku i Instagramie

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Social Media” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Salonów („Klient”).

 

§2

 1. W ramach Promocji Klientowi, który polubił profil Facebook pod nazwą „EyebarPolska” lub obserwuje profil Instagram „eyebar_polska” przysługuje zniżka 10% na wykonane usługi (“Rabat”).
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wykazanie przez Klienta podczas wizyty w Salonie, iż spełnia warunek wskazany w punkcie powyżej.
 3. Każda osoba może skorzystać z Promocji jeden raz.
 4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, w szczególności nie łączy się z promocją “Voucher -30%”.
 5. Rabat naliczany jest od cen regularnych, nie obowiązuje w przypadku korzystania z cennika dla posiadaczy Karty Eyebar.
 6. Rabat dotyczy tylko usług wykonywanych w Salonie. W szczególności nie obejmuje on Karty Eyebar oraz produktów, które można zakupić w Salonie.

 

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2020r.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.