Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Voucher -20%

Zarejestruj się na eyebar.pl i odbierz voucher -20% na wszystkie usługi przy pierwszej wizycie

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Voucher -20%” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).

 

§2

 1. Klientowi przysługuje prawo do otrzymania Vouchera („Voucher”).
 2. Voucher upoważnia do 20% zniżki na wszystkie usługi (bez pakietów) wykonywane przy pierwszej wizycie w jednym z Salonów.
 3. Warunkiem otrzymania Vouchera jest zarejestrowanie się na stronie internetowej eyebar.pl („Serwis”) poprzez podanie danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Voucher jest przesyłany drogą elektroniczną.
 5. W treści Vouchera wskazany jest jego unikatowy numer i termin ważności.
 6. Zasady korzystania z Serwisu określone są w „Regulaminie serwisu” dostępnym w Serwisie.

 

§3

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podanie w trakcie wizyty w Salonie adresu e-mail wskazanego przy rejestracji w Serwisie oraz odpowiedniego numeru Vouchera.
 2. Każda osoba może skorzystać z Promocji jeden raz.
 3. Podczas jednej wizyty w salonie Eyebar można wykorzystać tylko jeden Voucher Eyebar. Zniżki wynikające z kilku Voucherów nie sumują się.
 4. Zniżka dotyczy tylko usług wykonywanych w Salonie. W szczególności nie obejmuje ona Karty Eyebar oraz produktów, które można zakupić w Salonie.
 5. Z Vouchera można skorzystać w okresie jego ważności.
 6. Prawa przysługujące właścicielowi Vouchera nie mogą być przez niego zbywane na rzecz osób trzecich.

 

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 4 grudnia 2022r.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.