Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Voucher Eyebar Media

Program dla posiadaczek Vouchera Eyebar Media

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu „Voucher Eyebar Media” („Program”).
 2. Organizatorem Programu jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Program dostępny jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).

 

§2

 1. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Programu jest drukowany dokument – Voucher Media (“Voucher”).
 2. W treści Vouchera określona jest jego wartość i termin ważności.
 3. Klient posiadający ważny Voucher (“Właściciel”) ma prawo po jego okazaniu i pozytywnej weryfikacji skorzystać z usług Salonu, których łączna cena nie przekracza wartości Vouchera.

 

§3

 1. Wartość usług rozliczana jest wg cen regularnych, tj. z wyłączeniem promocji i oferty dla posiadaczy Kart Eyebar.
 2. Z Vouchera można korzystać we wszystkich Salonach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, gdzie godzina 16:00 oznacza moment zakończenia wykonywania usługi.
 3. Jeżeli wartość wykonanych usług jest niższa niż wartość Vouchera, Właścicielowi nie przysługuje zwrot różnicy między wartością Vouchera a wartością wykorzystanych usług.
 4. W przypadku, gdy wartość wykonanych usług przekracza wartość Vouchera, Właściciel jest zobowiązany uregulować różnicę między wartością wykorzystanych usług a wartością Vouchera.
 5. Z Vouchera Właściciel może skorzystać jeden raz (podczas jednej wizyty).
 6. Z Vouchera można skorzystać w okresie jego ważności.

 

§4

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2018r.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z nabyciem Vouchera.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.