Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

WeWork lato 2020

Zniżka 50% na drugą usługę dla klientów WeWork posiadających e-voucher

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „WeWork lato 2020” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549,
  której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Salonów („Klient”), którzy okażą w Salonie e-voucher „WeWork” zawierający w treści kod PWW202008 („Voucher”).

 

§2

 1. W ramach Promocji Klientowi przysługuje rabat 50% na drugą zakupioną przez niego usługę (“Rabat”) podczas jednej wizyty w Salonie.
 2. Rabat naliczany jest od ceny usługi tańszej.
 3. Mechanizm Promocji obowiązuje przy wielokrotności zakupionych usług, tj. na przykład w przypadku skorzystania przez Klienta z czterech usług – rabat naliczany jest od dwóch najtańszych usług, sześciu usług – rabat naliczany jest od trzech najtańszych usług, itd.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie usług (nie obejmuje towarów oraz Karty Eyebar).
 5. Rabat naliczany jest od cen regularnych, a jeśli Klient jest posiadaczem ważnej Karty Eyebar, Rabat naliczany jest od cen określonych w cenniku jako „cena z Kartą Eyebar”.
 6. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, w szczególności nie łączy się z promocją “Voucher -30%”.

 

§3

 1. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2020r.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania Promocji.

 

§4

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2020r.
 2. Klient akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem warunków Promocji.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.