Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Wróć do mnie mani i pedi

Dodatkowy rabat 10% za usługi manicure i pedicure wykonane w ciągu 14 dni od ostatniej wizyty

 

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Wróć do mnie mani i pedi” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Promocja dostępna jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Salonów („Klient”).
 5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Spółkę w Salonach.

 

§2

 1. W ramach Promocji Klient, który skorzysta z dowolnej usługi w Salonie otrzymuje każdorazowo podczas jednej wizyty jeden kupon rabatowy w formie papierowego wydruku („Kupon”).
 2. Każdy Kupon zawiera pole, które w momencie przekazywania Klientowi uzupełniane jest o datę ważności Kuponu.
 3. Kupon ważny jest 14 dni od daty jego wydania.
 4. Kupon upoważnia Klienta do jednorazowego (podczas jednej wizyty) skorzystania z 10% obniżki cen („Rabat”) na usługi manicure i/lub pedicure wykonane w Salonach.
 5. Rabat naliczany jest zarówno od cen regularnych jak i od cen dla Klientów posiadających Kartę Eyebar.

 

§3

 1. Promocja obowiązuje od 20 stycznia 2020r. do odwołania.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany okresu obowiązywania Promocji.

 

§4

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 20 stycznia 2020r.
 2. Klient akceptuje Regulamin wraz z wykorzystaniem warunków Promocji.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.